Un administrator bun ce trebuie să cunoască

Post by

Am un prieten care este administrator, (îi păstrez anonimatul) şi mă simt obligat să scriu acest articol …

» Verificaţi: intomirea corectă a facturilor emise şi primate în sensul verificării corectitudinii datelor firmei: Numele firmei, CUI, Adresa, Contul IBAN. Mare atenţie să aveţi la CUI!!! Să verificaţi dacă este înscris şi RO în faţa acestuia dacă vorbim de o firmă plătitoare de TVA. Este imperios necesar în momentul în care se face regularizarea TVA.
» Obligatoriu: toate firmele înregistrare la ONRC , respectiv toate persoanele juridice trebuie să aibă asupra lor Registrul Unic de Control care este obligatoriu să fie prezentat la cerere de către organele de control. Atenţie! Dacă aveţi sedii secundare trebuie să deţineţi acest registru la fiecare sediu.
» Factura nu mai trebuie semnată şi ştampilată pentru a fi considerată document justificativ.
» Ai achiziţii cu valoare sub 100 de euro? Nu mai este nevoie să solicitaţi factura pentru a vă putea deduce TVA. Cu ajutorul bonului fiscal, dar atenţie, cu condiţia ca acesta să aibă înscris pe el CUI, vă puteţi deduce TVA. Achiziţiile a căror valoare depăşeşte 100 de Euro, trebuie să solicitaţi emiterea unei facturi, în caz contrar, cu ajutorul bonului nu vă veţi putea deduce TVA.
» Lucraţi mult cu casieria? Nu uitaţi că trebuie să deţineţi Registrul de casă, documentul care atestă încasările şi plăţile în numerar efectuate prin casieria unităţii.

Plăţile în numerar sunt supuse unor plafoane, astfel:

Limite încasări: plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană.
Excepţie: magazinele de tipul cash and carry la care limită unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.
Limite plăţi: plafon zilnic de 5.000 lei/persoană şi nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.
Excepţie: plăţi către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

Avansuri decontare

» plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
» Inventarierea trebuie efectuată anual în mod obligatoriu.
» Sunteţi asociat / acţionar? Acesta poată să retragă dividende sau să reinvestească în firmă. Dacă asociatul / administratorul optează pentru retragerea de dividende, pentru acest lucru, firmă va reţine şi va plăti până în data de 25 a lunii următoare un impozit de 16 % asupra dividendelui.
» Se pot deconta: diurna, respectiv cheltuielile cu masa şi cazarea angajaţilor în momentul delegării acestora. Atenţie! Aceste cheltuieli trebuie să fie derulate exclusiv în interesul firmei.
» Toate documentele contabile trebuie să fie predate la timp contabilului pentru înregistrarea lor cronologică în registrele contabile.
» Situaţiile financiare anuale trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului din care să reiasă răspunderea acestuia pentru întocmirea lor.