Split TVA, forma finală adoptată de Guvern

Post by

Praguri de îndatorare majorate şi noi excepţii de la aplicarea TVA defalcată. Camera Deputaţilor a adoptat miercuri seara Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind introducerea sistemului de plăţii defalcate a TVA / Split TVA, obligatoriu de la 1 ianuarie 2018.

Monitorul Oficial – Ordonanţa nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA-ului

Excepţie de la plata defalcată a TVA fac următoarele cazuri:
1. plata nu este efectuată direct de beneficiar către furnizor/ prestator;
2. plata este efectuată prin compensare;
3. plăţile se fac cu card bancar sau sunt sume prin cont Escrow (depozit colateral);
4. plata este efectuată în natură;
5. plata se face prin finanţare de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare prin preluarea creanţelor/operaţiuni de factoring.

Noile modificări stabilesc ca obligaţia de a aplica sistemul să existe doar în cazul firmelor în insolventa sau cu întârzieri la plata TVA, excepţie făcând firmele neînregistrate în scop de TVA şi instituţiile publice.

Plafoanele datoriilor (plafoanele de îndatorare) de la care companiile intră în acest sistem au fost majorate de 10 ori: pentru contribuabilii mari pragul va fi de peste 15.000 lei în loc de 1.500 lei, pentru cei mijlocii va fi de peste 10.000 lei în loc de 1.000 lei şi pentru ceilalţi contribuabili, inclusiv persoane fizice, pragul va fi de peste 5.000 lei.

O altă modificare prevede că societăţile care înregistrează întârzieri la plata TVA, introduse automat şi obligatoriu în sistemul de aplicare a platii defalcate, vor avea dreptul să renunţe la aplicarea acestui mecanism doar după 6 luni de la dată în care nu se mai afla în situaţia de a înregistra datorii TVA. Firmele care au optat sau care optează pentru acest sistem (precum cele care au optat după 1 octombrie 2017) pot ieşi din sistemul split TVA doar la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de 1 an.

Conform noilor prevederi (art. 2), vor avea obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea şi plata TVA, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea TVA, care se afla în cel puţin una din următoarele situaţii:

a) La 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedura fiscală, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedura fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedura fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedura fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă”.

Resurse:

Exemple de plată defalcată a TVA-ului

Întrebări și răspunsuri privind funcționarea mecanismului privind plata defalcată a TVA-ului

NOTĂ privind principalele elemente ale mecanismului privind plata defalcată a TVA-ului

Monitorul Oficial – Ordonanţa nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA-ului