Reforma profundă a sistemului TVA din Uniunea Europeană

Post by

Comisia Europeană a lansat cea mai importantă reformă a normelor UE în materie de TVA din ultimii 25 de ani. Restructurarea ar îmbunătăți și ar moderniza sistemul atât pentru autoritățile publice, cât și pentru companii, cele din urmă putând astfel valorifica toate beneficiile oferite de piața unică și concura mai bine pe piețele mondiale. Reforma propusă ar permite ca sistemul de TVA să devină mai robust și mai simplu de utilizat de către companii.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „La douăzeci și cinci de ani de la crearea pieței unice, companiile și consumatorii se confruntă în continuare cu 28 de regimuri diferite de TVA atunci când desfășoară activități transfrontaliere. Infractorii, și poate chiar teroriștii, profită de prea mult timp de aceste lacune, săvârșind fraude care cauzează pierderi de 50 de miliarde EUR pe an. Acest sistem anacronic bazat pe frontierele naționale trebuie înlocuit! Până în 2022, ar trebui ca statele membre să considere operațiunile transfrontaliere legate de TVA drept operațiuni naționale, în cadrul pieței noastre interne. Se preconizează că propunerea de astăzi va reduce fraudele transfrontaliere în domeniul TVA cu aproximativ 80%. În același timp, aceasta va ușura sarcinile întreprinderilor europene care desfășoară operațiuni transfrontaliere, reducând birocrația și simplificând procedurile legate de TVA. Pe scurt: este o veste bună pentru întreprinderi, pentru consumatori și pentru bugetele naționale și o veste proastă pentru evazioniști.”

Prin pachetul legislativ prezentat, Comisia propune modificarea fundamentală a sistemului de TVA actual, prin impozitarea vânzărilor de bunuri dintr-o țară a UE în alta la fel ca în cazul vânzărilor de bunuri în interiorul unui stat membru.

Un nou spațiu unic definitiv pentru TVA se bazează pe 4 principii fundamentale, așa-numite „pietre de temelie”:
– combaterea fraudei, prin perceperea TVA în cadrul comerțului transfrontalier între companii;
– un ghișeu unic, ce va permite întreprinderilor care efectuează vânzări transfrontaliere să își îndeplinească mai ușor obligațiile de plată a TVA-ului;
– mai multă coerență prin trecerea la principiul „destinației”, conform căruia TVA finală este întotdeauna plătită în statul membru al consumatorului final și este percepută la cota aplicată de statul membru respectiv;
– mai puțină birocrație, prin simplificarea normelor privind facturarea.
Etape următoare
Propunerea legislativă va fi trimisă statelor membre în cadrul Consiliului pentru aprobare și Parlamentului European pentru consultare. Comisia va continua această inițiativă în 2018 cu o propunere juridică detaliată în vederea modificării Directivei privind TVA la nivel tehnic, astfel încât regimul definitiv de TVA propus să fie pus în aplicare fără probleme. Context
Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important în cadrul pieței unice europene. În pofida numeroaselor reforme, sistemul de TVA nu a fost în măsură să țină pasul cu provocările economiei globale, digitale și mobile din present, motiv pentru care Comisia a solicitat în mod constant o reformarea profundă a acestui sistem.
Normele actuale privind TVA constituie unul dintre ultimele domenii ale legislației UE care nu sunt în concordanță cu principiile care stau la baza pieței unice. Persoane de contact pentru presă:
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Patrick McCullough (+32 229 87183)

sursa: https://ec.europa.eu