Reducerea taxei dividendelor

Post by

Reducerea taxei dividendelor, unul dintre cele mai importante evenimente fiscale ale anului 2016, anul 2016 a adus beneficii fiscale legate de impozitarea dividendelor repartizate acţionarilor/asociaţilor, dividende aferente profitului obţinut în anii anteriori, care, potrivit Noului Cod Fiscal, a fost redus de la cota de 16%, la cota de 5%.

În anii anteriori impozitul pe dividende era taxat cu o cotă de 16%, la care se adăugă şi contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate obligatorii (CASS) de 5.5%, doar dacă persoana fizică nu plătea această contribuţie ca urmare a obţinerii altor categorii de venituri (ex: venituri salariale). În cazul în care persoanei fizice îi era reţinută această contribuţie ca urmare a obţinerii şi a altor tipuri de venit, pentru veniturile obţinute din dividende avea obligaţia să plătească doar impozitul anterior menţionat.

Dar, în 2016, cota de impozit pe dividende a fost redusă la 5%. În ceea ce priveşte contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate obligatorii (CASS), pentru anul 2016 se aplică aceleaşi prevederi valabile în perioadă anterioară. Este important de precizat că prevederile fiscale valabile în anul 2016 sunt aplicabile dividendelor aferente profitului obţinut în anii precedenţi (2015, 2014, etc.) şi nedistribuite.

Astfel, persoanele care au de repartizat dividende din anii precedenţi şi le vor distribui în anul 2016, vor plăti 5% impozit pe venit şi CASS în cota de 5.5%, doar dacă nu obţin şi alte venituri pentru care se datorează contribuţia asigurării de sănătate.

Începând cu anul 2017, indiferent dacă persoanele fizice care deţin calitatea de asociaţi/acţionari obţin şi alte venituri pentru care plătesc CASS, impozitul pe dividende va fi de 5% la care se va adăuga 5,5% CASS, în total 10,5%. CASS pentru venituri din dividende se va datora începând cu dividendele distribuite după data de 01.01.2017, excepţia fiind strict pentru anul 2016. Totuşi, pentru veniturile din dividende, baza lunară de calcul a CASS nu va putea fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.