Plata defalcată a TVA-ului, legislaţie şi lămuriri

Post by

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.706 din 31 august 2017, s-a publicat Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Mai jos vă ofer mai multe detalii de bune practici şi lămuriri …

Cine trebuie să deschidă cont de TVA
» Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA.

» Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea TVA.
Unde se deschid conturile de TVA
» Unitățile trezoreriei statului – de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA, pentru orice încasări în lei;

» Unitățile trezoreriei statului – de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către instituții publice;

» Unitățile trezoreriei statului sau la instituții de credit – de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către alți beneficiari decât instituțiile publice;

» Instituții de credit – de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA, pentru orice încasări în valută.

Cine trebuie să plătească TVA în conturile distincte de TVA ale furnizorilor
» Persoanele impozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA.

» Instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA.

Excepție:
Persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA sunt exceptate de la plata TVA în conturi distincte!
Creditarea contului de TVA
TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor:
– sume din alte conturi de TVA ale clienților plătitori de TVA
– sume din contul curent al clienților neplătitori de TVA

Transferuri de sume din contul curent al titularului, reprezentând:
– TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar
– TVA care nu a fost virată în contul de TVA de beneficiari care nu aveau această obligație (de exemplu TVA virată în contul curent de către un beneficiar persoană fizică neînregistrată în scopuri de TVA)

Depuneri de numerar/viramente reprezentând diferența dintre TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi

Sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului

Sume transferate temporar din contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit

Sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată

Sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA din conturile de TVA ale furnizorilor sau clienților

Rambursarea soldului negativ de TVA din decontul de TVA – dacă titularul optează să i se vireze sumele în contul de TVA

Alte sume rezultate din operațiuni stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Dobânda aferentă contului de TVA
Debitarea contului de TVA
TVA achitată, aferentă achizițiilor de bunuri/servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor – sume transferate către conturile de TVA ale furnizorilor

TVA achitată la bugetul de stat

Sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului

Sume achitate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată

Sume achitate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA în conturile de TVA ale furnizorilor sau clienților

Sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit, în limita sumelor care au fost transferate temporar din acest cont – cu acordul ANAF

Sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilități, în cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA

Sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont distinct de TVA – cu acordul ANAF

Alte sume, cu acordul organului fiscal, conform ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Comisioanele percepute de instituțiile de credit, aferente contului de TVA

Atenţie:
Este interzisă retragerea în numerar a unor sume din contul de TVA!
Transferul din contul de TVA într-un cont de altă natură (al titularului sau al altei persoane) se efectuează numai cu aprobarea ANAF!
Pentru transferul între conturile de TVA ale titularului sau între contul de TVA al titularului și conturile de TVA ale altor persoane se instituie un mecanism de verificare (cod IBAN cu “TVA” în structura acestuia)!
Transferul sumelor din contul de TVA
Transferul sumelor din contul de TVA în contul curent se poate efectua numai cu aprobarea organului fiscal.

Transferul poate fi efectuat pentru:
– sumele cu care a fost alimentat în prealabil contul de TVA din contul curent
– sume rămase în contul de TVA în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont distinct de TVA
– corecții

Este interzisă retragerea în numerar a unor sume din contul de TVA, precum și transferul către alte destinații și în alte condiții decât cele prevăzute de lege. Plata defalcată a TVA nu influențează în niciun fel regulile de funcționare a TVA prevăzute de Codul fiscal. Plata defalcată a TVA nu derogă de la prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.