Noile reglementări privind PFA-urile şi II-urile

Post by

Studenţii care vor să-şi înceapă o afacere pe Persoana fizică autorizată (PFA) sau Întreprindere individuală (II) o vor putea face gratis începând din ianuarie 2017. Potrivit ueni noi legi care a fost publicată în Monitorul Oficial, aceştia vor fi scutiţi de la plata taxelor de înregistrare şi autorizare şi vor beneficia şi de consultanţă şi asistenta gratuită din partea Registrului Comerţului.

“Studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie, sunt scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unui PFA sau unei întreprinderi individuale prin oficiile Registrului Comerţului de pe lângă tribunale, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de aceste oficii”, specifică nouă lege publicată în Monitorul Oficial.

În plus studenţii vor beneficia şi de consiliere gratuită din partea reprezentanţilor Registrului Comerţului.

Pentru a beneficia de revederile legii studentul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditata în România;
b) să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ prevăzute de senatul instituţiei;
c) nu a împlinit vârsta de 30 de ani;
d) cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării PFA sau a întreprinderii individuale va fi însoţită de actul doveditor emis de instituţia de învăţământ superior, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale va intra în vigoare în ianarie 2017. Actul normativ a fost adoptat în septembrie de Parlament, promulgat de preşedintele Klaus Iohannis şi publicat săptămâna aceasta în Monitorul Oficial.