Legea nr. 1/2017 – Eliminarea celor 102 taxe / tarife

Post by

După ce a fost contestată constituţionalitatea ei, vorbim de subiectului privind eliminarea celor 102 taxe, însă Curtea Constituţională a declarat-o constituţională, iată că aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial şi a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Renumita lege este Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/2017.

Vă invit să citiţi care sunt taxele eliminate deoarece cu siguranţă se va profita de situaţie şi ne vom trezi în faţa faptului împlinit plătind o taxă care de fapt nu mai este datorată.

Care sunt taxele care sunt eliminate?

TAXELE ELIMINATE DE LA REGISTRUL COMERŢULUI
taxa pentru înmatricularea persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;
înscrierea de menţiuni;
înscrierea de menţiuni complexe şi alte operaţiuni;
taxa pentru aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat.

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Legea privind taxele judiare de timbru, nr. 117/1999, a fost abrogată întru totul. Astfel au fost eliminate următoarele taxe:

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului;
preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedintei cetăţenilor români;
taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E;
taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din anumite categorii si subcategorii;
taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar;
eliberarea sau viza anuala a permiselor de vânătoare;
înregistrarea unor cereri privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare;
eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere;
certificarea transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani.

TAXELE CONSULARE

acordarea sau redobândirea cetăţeniei române;
supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial;
supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor;
înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate;
eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie;
legalizarea semnăturii traducătorului;
legalizarea unei copii de pe înscrisuri;
legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnatura privată.

Atenţie! Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal a fost modificată, taxa de cazier fiscal în valoare de 20 lei nu se mai achită. Iar Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule modificată în sensul că elimină timbrul de mediu pentru autoturisme. Renumita taxă Radio-TV fiind şi ea eliminată.