Ghid ANAF case de marcat electronice 2018

Post by

Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate până în prezent în România erau echipate cu rolă jurnal pe suport de hârtie (aparate de generaţie veche) și generau inconveniente atât pentru utilizatori, spre exemplu, prin costurile cu achiziţia rolei jurnal, a subansamblelor şi pieselor de schimb uzate, de la producători din ţările U.E., care nu mai produc în serie aceste tipuri de aparate cu rolă dublă de hârtie etc. cât şi pentru administraţia fiscală întrucât nu permiteau monitorizarea informațiilor privind veniturile fiscalizate de către utilizatori și nici valorificarea acestora prin crearea unui instrument de analiză de risc necesar pentru organizarea acţiunilor de control.

Ca urmare a aspectelor prezentate anterior, cadrul legislativ a fost modificat și completat, iar operatorii economici au obligaţia de a utiliza numai aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic (case de marcat generație nouă, definite la art. 3 alin. (2) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), după cum urmează:
– începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale,
– începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale.

Înlocuirea caselor de marcat din generația veche cu aparatele de marcat dotate cu jurnal electronic se poate realiza pe două căi: – adaptarea aparatelor de marcat model vechi, atunci când acest lucru este posibil, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
– achiziția de aparate de marcat electronice fiscale model nou.