Beneficii fiscale atunci când faci sponsorizări/donaţii

Post by

Încurajăm pe toţi partenerii noştri să susţină acţiuni de responsabilitate socială prin sponsorizări şi parteneriate, mai ales prin a redirecţionarea a 20% din impozitul anual pe profit.

Prin redirecţionarea a 20% din impozitul anual pe profit puteţi contribui la susţinerea programelor de responsabilitate socială pentru diverse grupuri defavorizate.

Dacă doriţi să susţineţi o organizaţie non-profit, vă confirmăm că pe lângă binele pe care îl faceţi şi capitalul de imagine câştigat, din punct de vedere fiscal, persoanele care încheie contracte de sponsorizare au următoarele beneficii:

A. Sponsorizarea acordată diminuează impozitul pe profit datorat către stat pentru anul în care aceasta este efectuată, în limita minimă prevăzută de Codul Fiscal, respectiv:
– 5% din CAS
– 20% din impozitul anual pe profit datorat;

B. Sponsorizarea acordată peste limitele prevăzute anterior, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Chiar dacă societatea nu are profit poate acorda sponsorizări şi va reporta suma acordată pentru a fi dedusa din impozitul pe profit în următorii 7 ani consecutivi;

C. Persoanele fizice autorizate pot acorda sponsorizare în aceleaşi condiţii juridice, iar limita sumei admisă la deducerea din impozitul datorat către stat este de 5% din baza rezultată că diferenţa între venitul brut şi cheltuielile deductibile (altele decât cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale).

Ce este din punct de vedere legal sponsorizarea?
SPONSORIZAREA este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi.

La momentul efectuării unei sponsorizări trebuie avute în vedere următoarele elemente:
– este obligatorie încheierea unui contract de sponsorizare, în formă scrisă, cu respectarea prevederilor legale (Legea sponsorizării);
– sponsorizarea se poate acorda în bani şi/sau natură;
– sponsorizarea acordată în natură, trebuie evaluată la valoarea sa reală şi menţionată în contract;
– bunurile acordate în cadrul acţiunilor de sponsorizare nu sunt purtătoare de TVA dacă valoarea totală a bunurilor acordate în cursul unui an calenndaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constitutita din operaţiuni taxabile (nu se iau în calcul bunurile pentru care TVA nu a fost dedusa);
– orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate poate fi Sponsor.

Beneficiile fiscale se aplică doar societăţilor plătitoare de impozit pe profit şi Persoanelor Fizice Autorizate, nu şi microintreprinderilor.

Beneficiile fiscale nu se acordă dacă între societatea care sponsorizează şi entitatea sponsorizată sunt relaţii de afiliere.

Sponsorizarea nu te costă nimic!